Matteüs voor Kinderen

 

  Getallensymboliek  

 

De getallen in de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach hebben een bijzondere betekenis


Het getal
3 betekent: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het getal
7 betekent: een teken van Gods werk in de wereld.

Denk aan:

  • de zeven scheppingsdagen,

  • de 7 vette jaren en de 7 magere jaren,

  • het 7e jaar is het jaar van de vrijlating van de Hebreeuwse slaven,

  • na zeven maal zeven jaar komt een jubeljaar.

Een vraag aan jullie is: wat betekent het getal 14?

Mail het antwoord

 

Een website onder auspiciën van Joop Schets

matteusvoorkinderen@gmail.com

januari 2014