Matteüs voor Kinderen.

  Vocale Solisten  

 


De tenor (een hoge mannenstem)

zingt de tekst uit het Evangelie van Matteüs.
(in het Duits is dat 'Matthäus')

Hij reciteert het Evangelie van Matteüs:

dat is Barok-rappen.

Leon van Liere

 
De bas (een lage mannenstem)

zingt de woorden van Christus.

Hij wordt begeleid door een strijkorkest en een orgel.

Hans Christian Hinz

 
Koele, Heleen
De sopraan (een hoge vrouwenstem)

zingt aria's

in de rol van toeschouwer én de vrouw van Pilatus (op de achtergrond).

Heleen Koele

 
De countertenor (een hoge stem)

zingt aria's

én speelt een aantal rollen in het verhaal van het lijden van Jezus Christus.

Dave ten Kate

 
Reijans De tenor zingt aria's,

de rol van toeschouwer én van valse getuige.

Marcel Reijans

 
De bas zingt aria's,

in de rol van Judas, Petrus, Pilatus én de Hogepriester.

Marc Pantus

 
Hij bespeelt dit bijzondere instrument op

een geweldige manier.

Zoek maar eens op wat een 'viola da gamba' is.

Ralph Rousseau Meulenbroeks

Informatie:

Tot welke groep instrumenten behoort dit instrument?

Informatie:

Hoeveel snaren zitten er op dit strijkinstrument?

Wat voor muziek speelt deze musicus nog meer?

Deze organist speelt de orgelpartij van het eerste orkest

(het orgel aan de linkerkant).

Dirk Luijmes

 
Deze organist speelt de orgelpartij van het tweede orkest

(het orgel aan de rechterkant).

Andries Stam

 
De dirigent is leider van het koor en het orkest.

Een dirigent geeft aan:

  • wanneer het stuk begint,
  • in welk tempo er moet worden gezongen en gespeeld,
  • in welke dynamiek (sterk of zacht) er moet worden gespeeld,
  • wat de sfeer van het stuk is en dat doet hij met zijn handen én mimiek;
    hij boetseert in de lucht.

Eigenlijk zou je de dirigent van voren moeten kunnen zien, dan
zie je goed wat hij doet.
Kom naar de orkestrepetitie, mail de webmaster!

Joop Schets

 


Een website onder auspiciën van Joop Schets

matteusvoorkinderen@gmail.com

26 maart 2018