Matteüs voor Kinderen

 

  Toneelstuk / Rollenspel  

 

 

Kunstproject groep 7 en 8 van de Margrietschool in Wageningen (2010)

Naar aanleiding van de lijdenstijd hebben de kinderen van groep 7 en 8 woorden uitgebeeld die te maken hebben met het thema 'lijden'.
Zij hebben bij de veertien woorden rondom 'lijden' een bijpassende situatie bedacht en deze verbeeld door middel van tableau vivant (levende schilderijen).

Deze woorden zijn ontleend aan het kunstproject 'Geraakt' in Bennekom.

In de geschiedenis hebben veel kunstenaars zich laten inspireren door de lijdensweg van Jezus: zowel musici zoals Johann Sebastian Bach ( de Matthäus Passion)
als schilders en beeldhouwers.

De kinderen hebben voorafgaand aan dit project les gehad over deze verschillende kunstvormen.
Ze hebben de website 'Matteüs voor kinderen' bekeken en besproken.

Nadat er geoefend is met het verschijnsel Tableau Vivant zijn de kinderen situaties uit hun eigen belvingswereld gaan bedenken bij de verschillende woorden.
Deze hebben ze uitgebeeld en een fotograaf heeft er foto's van gemaakt.

Deze foto's zijn afgedrukt, ingelijst en tentoongesteld in de groep. Tijdens de laatste lijdensweek was er een expositie in de school, die werd bezocht door de ouders en andere kinderen.

In het kader van dit kunstproject hebben de kinderen een repetitie bijgewoond van de Matthäus Passion van het Gelders Orkest onder leiding van Joop Schets in Musis Sacrum te Arnhem.

De woorden die verbeeld worden zijn:

1. veroordeling

2. op je nemen

3. zwakte

4. smart

5. ondersteunen

6. troosten

7. bezwijken

8. kracht

9. ontluistering

10.vernedering

11.martelen

12.overlijden

13.kosteren

14.hopen

Veroordeling
   
Op je nemen
   
Zwakte
   
Smart
   
Ondersteunen
   
Troosten
   
Bezwijken
   
Kracht
   
Ontluistering
   
Vernedering
   
Martelen
   
Overlijden
   
Koesteren
   
Hopen

 

 

Een website onder auspiciën van Joop Schets

matteusvoorkinderen@gmail.com

februari 2014